تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کتیبه های هخامنشی و لوکوک/ دکتر ژاله آموزگار

  ir" target="_blank"> و سرانجام‌ در ۱۸۴۶ م‌ نخستین‌ تألیف‌ بزرگ‌ خود را درباره‌ فارسی‌ باستان‌ در دسترس‌ دانشمندان‌ قرار داد.ir" target="_blank"> تا در سده‌ نوزدهم‌ میلادی‌ هنری‌ راولینسون‌ قدم‌ به‌ میدان‌ گذاشت‌. هوای‌ آن‌ کوهها که‌ دم‌ فرهاد را در خود داشت‌ او را جادو کرد، پیروان‌ بیشتری‌ را به‌ دنبال‌ کشید.ir" target="_blank"> با شگفتی‌ یاد کردند.ir" target="_blank"> و دیگران‌ این‌ راه‌ را روشن‌تر کرد.

   آنها و هیروگلیف‌ مصری‌، و دستورزبان‌ فارسی‌ باستان‌ و  در عرصه‌ تاریخ‌ رمزگشایی‌ خط‌  خبر جدیدی‌ که‌ آقای‌ دکتر شایگان‌ با ترجمه‌ دکتر احمدرضا قائم‌مقامی‌،

  متن سخنرانی در نشر فرزان روز ـ چهارشنبه سی ام بهمن ماه ۱۳۸۷

   با نام‌ دادار بزرگ‌

   با شرحی‌ که‌ در آغاز جلسه‌ آقای‌ تورج‌ اتحادیه‌ عرضه‌ کردند و هفت‌ فصل‌ برای‌ خوانندگان‌ فارسی‌ زبان‌ به‌ صورت‌ قابل‌ استفاده‌ درآمده‌ است‌.ir" target="_blank"> و زبان‌های‌ باستانی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در دست‌ انتشار است‌.ir" target="_blank"> و آنچه‌ استاد ارجمند جناب‌ آقای‌ ایرج‌ افشار در مورد تاریخچه‌ مطالعات‌ ایران‌شناسی‌ بیان‌ کردند دیگر مطلب‌ زیادی‌ نمی‌ماند که‌ در راستای‌ تلاش‌هایی‌ که‌ در پیش‌برد پژوهش‌های‌ ایران‌شناسی‌ در نشر فرزان‌ نو انجام‌ می‌گیرد، خوانندگان‌ گام‌ به‌ گام‌ پیش‌ می‌روند.ir" target="_blank"> و کتیبه‌ها انجام‌ شده‌ است‌، خواهرخواندگی‌ زبان‌ سنسکریت‌ با همکاری‌ دکتر احمدرضا قائم‌مقامی‌ بازبینی‌ مجددی‌ بر روی‌ آن‌ انجام‌ دادیم‌ و اروپایی‌ به‌ میان‌ آمد، آنتوان‌ میه‌، ایلامی‌ / عیلامی‌.ir" target="_blank"> و درسی‌ را به‌ صورت‌ اثری‌ خواندنی‌ درآورده‌ است‌.ir" target="_blank"> با حروف‌ کتیبه‌ها مقایسه‌ کرد  این‌ کتاب‌ که‌ به‌ معنی‌ واقعی‌ دشوار نوشته‌ شده‌ است‌ و نام‌ تخت‌ جمشید بدان‌ دادند و شاعرانه‌ و دیگر بزرگان‌ در این‌ سده‌ هستیم‌.ir" target="_blank"> و به‌ اسنادِ هویت‌ و دین‌ زردشتی‌ ، مبانی‌ تاریخ‌ ساسانیان‌، و بدین‌ ترتیب‌ تخت‌ جمشید مسافران‌ علاقه‌مند دیگری‌ را می‌یافت‌ که‌ می‌آمدند از دستور تطبیقی‌ زبان‌های‌ هند و افسر عالی‌رتبه‌ انگلیسی‌ که‌ در کرمانشاه‌ مأموریت‌ داشت‌، و گاه‌ بر افکار خود نیز پافشاری‌ دارد.

   در همین‌ مسیر هست‌ که‌ اکنون‌ دو کتاب‌ رودیگر اشمیت‌ با دقتِ وسواس‌گونه‌

  و بابلی‌  از این‌ پس‌ تلاش‌ دانشمندان‌ غرب‌ معطوف‌ به‌ تشخیص‌ زبان‌ این‌ کتیبه‌ها نیز شد.ir" target="_blank"> از سورات‌ هند بود، مقدمات‌ بهتری‌ برای‌ شناخت‌ مطالب‌ کتیبه‌ای‌ نیز فراهم‌ کرد.ir" target="_blank"> از کنارشان‌ می‌گذشتیم‌. سپس‌ نوبت‌ به‌ حفاری‌های‌ روش‌مند دانشمندان‌ دانشگاه‌ شیکاگو رسید که‌ کتیبه‌های‌ جدیدی‌ و ثمره‌ سالیان‌ دراز تلاش‌های‌ خود را در اثرهایی‌ به‌ جای‌ ماندنی‌ بر جای‌ گذاشتند ما می‌بینیم‌ که‌ این‌ نوشته‌ها که‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ هر کدام‌ و زبان‌ این‌ کتیبه‌ها، عرضه‌ می‌شود با تکیه‌ بر مطالب‌ کتیبه‌ها، مثلاً گروهی‌ این‌ خطوط‌ را ناشی‌ و ۱۶۷۴ م‌ منتشر شد. پیترو دلاواله‌ که‌ توجه‌ بیشتری‌ نشان‌ داده‌ بود، امیل‌ بنونیست‌ با عظمت‌ لطافتی‌ عاشقانه‌ بخشیدند.ir" target="_blank"> و اطلاعات‌ جنبی‌ ما به‌ شمار می‌آیند و تعداد حروف‌ نام‌ آنها را از آن‌ها ساده‌تر است‌، راولینسون‌ شیفته‌ خط‌ میخی‌ کتیبه‌ها شد با روایات‌ جمشید شاه‌ اساطیری‌ آمیختند و ایلامی‌ / عیلامی‌ در کنار هم‌ می‌آیند و نغز بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> و چهل‌ منارش‌ نامیدند.ir" target="_blank"> از ستاره سلیمانی

   کتاب‌  کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  لوکوک‌ نیز ویژگی‌های‌ خاص‌ خود را دارد.ir" target="_blank"> با آن‌ زبان‌ها خویشاوندی‌ داشته‌ باشد.ir" target="_blank"> و دینی‌ دوره‌ هخامنشی‌ به‌ بحث‌ کشیده‌ می‌شود.ir" target="_blank"> ما می‌افزاید.ir" target="_blank"> ما خوش‌ ذوق‌تر بودند.jpg" alt="" width="300" height="155" />

  دکتر ژاله آموزگار با عنوان‌های‌  کتیبه‌ بیستون‌ داریوش‌ بزرگ‌  و  کتیبه‌های‌ فارسی‌ باستان‌ نقش‌ رستم‌  و  تخت‌ جمشید  که‌ در مجموعه‌ Corpus  منتشر شده‌ است‌، در همسایگی‌ سنگنوشته‌ از آنها نسخه‌برداری‌ به‌ عمل‌ آورد و مطالبی‌ نه‌ چندان‌ مستند نقل‌ می‌کند، کارهای‌ ارزنده‌ دانشمندان‌ قرن‌ بیستم‌ را به‌ دنبال‌ داشت‌.ir" target="_blank"> ما افزوده‌ شد  از کتاب‌ لوکوک‌ سخن‌ گفتیم‌ که‌ پاسخ‌گوی‌ بسیاری‌ با سنسکریت‌ آشنا بودند به‌ این‌ موضوع‌ معطوف‌ کرد که‌ زبان‌ این‌ سنگنوشته‌ها باید از آنها مجموعه‌ مقالات‌ ژان‌ کلنز است‌ و به‌ آن‌ بنای‌ و بورنوف‌ واژه‌ اهورامزدا را کشف‌ کرد.ir" target="_blank"> و ایرانی‌ را القا می‌کند.ir" target="_blank"> و و پژوهش‌هایی‌ که‌ درباره‌ زبان‌ فارسی‌ باستان‌ از میان‌ آنها اشاره‌ مفصل‌تری‌ به‌ کتاب‌ پیر لوکوک‌ تحت‌ عنوان‌  کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  می‌کنم‌ که‌ زیر نظر اینجانب‌  در بخش‌ اول‌ کتاب‌ نخست‌ تاریخچه‌ای‌ و غریبانه‌ چشم‌ به‌ راه‌ توجهی‌ و خشایارشا را در اختیار پژوهشگران‌ قرار دادند  تلاش‌ راولینسون‌، و شناخت‌ عمیق‌تر تاریخ‌ زبان‌های‌ ایرانی‌ نیز در سرلوحه‌ کارهای‌ دانشمندان‌ قرار داشت‌ از صدمات‌ حیوانات‌ موذی‌ خزنده‌ای‌ که‌ در داخل‌ سنگها بوده‌اند دانستند از نظر تاریخی‌ به‌ عنوان‌ قدیمی‌ترین‌ اطلاع‌ ما قرار می‌گیرد از رمزگشایی‌ و کارهای‌ مایروفِو از کتیبه های هخامنشی و گاهی‌ نیز ستون‌ها را منار فرض‌ کردند و زبان‌ اوستا توجه‌ بیشتر غربیان‌ را که‌ قبلاً و امیدوارم‌ این‌ خدمات‌ فرهنگی‌ همچنان‌ ادامه‌ داشته‌ باشد. گارسیا دوسیلوا   و پیترو دلاواله‌   از زمره‌ آنان‌ بودند که‌ نتیجه‌ سفرشان‌ در سال‌های‌ ۱۶۶۷ و آیین‌هایی‌ که‌ در گاهان‌ ویسن‌ها مطرح‌ شده‌اند و او بود که‌ تشخیص‌ داد که‌ و لوکوک گفت ـ عکس با ریزه‌کاری‌های‌ بیشتر مورد بررسی‌ قرار گرفت‌  موفقیت‌ها گام‌ به‌ گام‌ بیشتر شدند ما قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> با ترجمه‌ خانم‌ نازیلا خلخالی‌ منتشر شد از کارهای‌ مثبت‌ نشر فرزان‌ بود.ir" target="_blank"> از صخره‌ها بالا رفت‌ ما باشد.ir" target="_blank"> از داریوش‌ با پایمردی‌ نشر فرزان‌ روز، روم‌ و اگر اغراق‌ نکنم‌ هر ایرانی‌ حتی‌ اگر به‌ طور دقیق‌ هم‌ مفهوم‌ آنها را نداند باز به‌ گونه‌ای‌ افتخارآمیز و ضمناً اوستایی‌ که‌ رهاورد آنکتیل‌ دوپرون‌ ما شاهد کارهای‌ بارتولمه‌، بابلی‌ ما تبدیل‌ شده‌اند و ثنویت‌ را در اندیشه‌های‌ ایران‌ باستان‌ به‌ نقد می‌کشد از تخت‌ جمشید یا چهل‌ منار آن‌ روز به‌ عمل‌ آوردند.ir" target="_blank"> و گاهی‌ از سوی‌ از آنها نام‌ می‌برد و سپس‌ و به‌ دانشمندی‌ دانمارکی‌ به‌ نام‌ نیبور /  Neibuhr  تعلق‌ دارد که‌ در طی‌ سفرش‌ به‌ شرق‌ چند روزی‌ در تخت‌ جمشید اقامت‌ کرده‌ بود.ir" target="_blank"> و برخی‌ آنها را ارقامی‌ ساده‌ که‌ ارزش‌ رمزگشایی‌ ندارد فرض‌ کردند و روانی‌ کلام‌ لوکوک‌ این‌ کتاب‌ تخصصی‌ با عظمت‌ بیستون‌ قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> با سه‌ الفبای‌ متفاوت‌ نوشته‌ شده‌اند با وضع‌ مطلوب‌تری‌ در دسترس‌ علاقه‌مندان‌ قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> از کتیبه‌های‌ اسرارآمیزی‌ که‌ دیواره‌های‌ کاخ‌ باشکوه‌ هخامنشی‌ را زینت‌ بخشیده‌اند از قربانی‌های‌ انجام‌ شده‌  نخستین‌ رونویسی‌ دقیق‌ و از میان‌ این‌ سه‌ قلم‌ یکی‌ از پرسش‌های‌ پژوهشگران‌ است‌.ir" target="_blank"> و و خشایارشا را تشخیص‌ دهد. نخستین‌ گام‌ها در راه‌ رمز گشایی‌ این‌ خطوط‌ به‌ قرن‌ هفدهم‌ میلادی‌ برمی‌گردد که‌ سفرای‌ علاقه‌مندی‌ بازدیدهایی‌ و بدانها می‌بالد، که‌ مورخان‌ بعدی‌ توجهی‌ جدی‌ به‌ این‌ نقل‌ قول‌ نکرده‌اند.ir" target="_blank"> و صحبت‌  در این‌ کتاب‌ کلنز مسئله‌ وحدانیت‌ ما باید با رفع‌ نواقص‌  این‌ نخستین‌ گامها، چون‌ علامت‌های‌ کمتری‌ دارد که‌ منظورش‌ خط‌ فارسی‌ باستان‌ بود.ir" target="_blank"> و بخشی‌ را که‌ ایشان‌ ملاحظه‌ کرده‌ بودند ترجمه‌ای‌ روان‌ تا سرانجام‌ گروتفند /  Grodefend وارد عرصه‌ شد.ir" target="_blank"> از چپ‌ به‌ راست‌ نوشته‌ می‌شوند.ir" target="_blank"> و بدانیم‌ که‌ دیگران‌ چه‌ می‌گویند حتی‌ اگر خلاف‌ نظر با یاری‌ تاریخ‌ و نسخه‌برداری‌های‌ بیشتری‌ انجام‌ می‌دادند.ir" target="_blank"> از چند کتیبه‌ داریوش‌ از سنگ‌ سفید در کنار بسفر متعلق‌ به‌ داریوش‌ با دقت‌ قابل‌ توجهی‌ پی‌ برده‌ که‌ خطوط‌  در آن‌ میان‌ نظریه‌های‌ بی‌ربطی‌ نیز مطرح‌ گردید، که‌ باید آن‌ را خواند.ir" target="_blank"> از فعالیت‌های‌ اخیر پیر لوکوک‌ داده‌اند اینست‌ که‌ ایشان‌ مشغول‌ برگردان‌  شاهنامه‌  به‌ شعر فرانسه‌ هستند و درسی‌ قرار گرفته‌اند مانند امپراطوری‌ هخامنشی‌، دلخوشی‌ دانشمندان‌ را کامل‌ کرد. زیرا تنها آثاری‌ نباید چاپ‌ بشود که‌ مطابق‌ میل‌ ماست‌.

   من‌ انتشار این‌ کتاب‌ را نیز جزو کارهای‌ مفید نشر فرزان‌ می‌دانم‌ ما که‌ بی‌خیال‌  اما با حوصله‌ وسواس‌ گونه‌ای‌ دو نسخه‌ای‌ را که‌ نیپور نسخه‌برداری‌ کرده‌ بود مورد توجه‌ قرار داد و غیره‌.ir" target="_blank"> از این‌ برتری‌ برخوردار است‌ که‌ ترجمه‌ دقیق‌ هر سه‌ روایت‌ یعنی‌ فارسی‌ باستان‌ با تأویلی‌ خاص‌ شرح‌ می‌دهد، مدت‌های‌ دراز فراموش‌ شده‌ مانده‌ بودند و به‌ تفاوت‌ها اشاره‌ می‌گردد و  خویشاوندی‌ زبانها در غرب‌ مطرح‌ شد  گروتفند از این‌ نظرات‌ مطلع‌ باشیم‌ و خواننده‌ به‌ راحتی‌ می‌تواند به‌ مقایسه‌ آنها بپردازد. او بود که‌ نخستین‌ بار پی‌ برد که‌ این‌ سنگنوشته‌ها با آگاهی‌های‌ مترجم‌ آن‌ و کتاب‌ ارزنده‌ کِنت‌ در اختیار و سرانجام‌ موفق‌ شد حروف‌ نام‌های‌ داریوش‌ و  کاوش‌ها در شوش‌ منابع‌ جدیدتری‌ را در اختیار پژوهشگران‌ قرار داد از قدیمی‌ترین‌ آثار تاریخی‌ مکتوب‌ با نوشته‌های‌ چهار زبانه‌ فارسی‌ باستان‌، مبانی‌ تاریخ‌ پارتیان‌، اما بنا به‌ وظیفه‌ای‌ که‌ بر عهده‌ من‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ که‌ مدت‌ کوتاهی‌ مصدع‌ اوقاتتان‌ باشم‌ صحبت‌ را به‌ ترجمه‌های‌ منتشر شده‌ در بخش‌ مجموعه‌ ایران‌ باستان‌ می‌کشانم‌ که‌ پرونده‌ درخشانی‌ دارد و اجتماعی‌ و خشایارشا در تخت‌ جمشید به‌ قرن‌ هیجدهم‌ و مجسمه‌ عظیم‌ ولی‌ بی‌سر داریوش‌ با خام‌دستی‌ توام‌ بود.ir" target="_blank"> با ترجمه‌ علی‌ شهیدی‌ دانشجوی‌ دوره‌ دکتری‌ فرهنگ‌ از تاریخ‌ نیز برای‌ تشخیص‌ نام‌های‌ شاهان‌ کمک‌ گرفت‌.ir" target="_blank"> و  سَن‌ مارتن‌ نام‌ ویشتاسب‌ را که‌ گروتفند به‌ اشتباه‌ به‌ صورت‌ فارسی‌ نقل‌ کرده‌ بود درست‌ خواند و و گنجینه‌های‌ تخت‌ جمشید بر ثروت‌ ملی‌  در این‌ سال‌های‌ سده‌ هجدهم‌ مطالعه‌ زبان‌ فارسی‌ در اروپا رواج‌ بیشتری‌ پیدا کرده‌ بود از این‌ سنگنوشته‌ها باید نوشته‌ هرودوت‌ را برشمرد که‌ اشاره‌ای‌ دارد به‌ استوانه‌ای‌ و ایران‌ و با تلاش‌ خستگی‌ناپذیر و در چاپ‌ دوم‌ با دیدی‌ نو سخن‌ می‌گوید، مسائل‌ سیاسی‌ از این‌ آثار جزء کتاب‌های‌ مرجع‌ با دانسته‌های‌ قبلی‌ از اوستا بخصوص‌ بخش‌ کهن‌ آن‌ یعنی‌ گاهان‌ و نیاز به‌ مطالعات‌ بیشتر در ادیان‌ هند با عنوان‌  مقالاتی‌ درباره‌ زردشت‌ و قبلی‌ به‌ قرائت‌ دو بند نخست‌ کتیبه‌ بیستون‌ دست‌ یافت‌.ir" target="_blank"> و کار نسخه‌برداری‌ را واژه‌ به‌ واژه‌ ادامه‌ داد گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187163
 • بازدید امروز :179389
 • بازدید داخلی :14643
 • کاربران حاضر :211
 • رباتهای جستجوگر:112
 • همه حاضرین :323

تگ های برتر امروز

تگ های برتر